ZAMKNIJ

UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, utrata pracy, trwała i całkowita niezdolność do pracy).


Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy ze Stellantis Life Insurance Europe Limited oraz Stellantis Insurance Europe Limited.

Axel Vanisterdael (8)

SZCZEGÓŁY

Kwota finasowania: max 250 000 zł

Wiek ubezpieczonego:  max  74 lata w chwili spłaty ostatniej raty finansowania

OWU dla umów ubezpieczenia zawartych przed 03.04.2023 – TUTAJ