ZAMKNIJ

WZNOWIENIE POLISY

Szanowni Klienci,

W przypadku zbliżającego się terminu zakończenia polisy ubezpieczenia komunikacyjnego leasingowanego pojazdu, prosimy o uzupełnienie poniższych pól oraz załączenie skanu polisy potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia na kolejny rok.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, Leasingobiorca ma obowiązek przesłania kopii kolejnych umów ubezpieczenia (lub polis) do Leasingodawcy.

Instrukcja załączania pliku do formularza: