ZAMKNIJ

ZAWIESZENIE SPŁATY RAT POŻYCZKI

Szanowni Klienci,

 Jeżeli wskutek epidemii koronawirusa Państwa sytuacja finansowa lub gospodarcza uległa nagłemu pogorszeniu, mogą Państwo złożyć wniosek o czasowe zawieszenie spłat rat kredytu lub pożyczki (maksymalnie do 3 miesięcy).

 Zależnie od Państwa wyboru, umowa może dzięki temu ulec przedłużeniu o okres zawieszenia spłat, albo zostanie zachowany pierwotny okres finansowania przy zmianie wysokości rat pozostałych do spłaty.

 Opcja wydłużenia okresu umowy nie jest dostępna dla:

  • umów kredytu lub pożyczki zawartych na okres 96 miesięcy
  • umów z gwarantowanym odkupem pojazdu

W tych przypadkach, jedyną dostępną możliwością jest rozłożenie odroczonych rat na pozostałe raty spłacane do końca trwania umowy.

Jednocześnie podkreślamy, że w obu przypadkach w okresie zawieszenia spłat będą naliczane odsetki od pozostałego do spłaty kapitału, które zostaną doliczone do przyszłych rat. Zawieszone raty nie są umarzane, czy też anulowane.

W celu przesłania wniosku o zawieszenie spłat prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po jego przesłaniu otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie wniosku.

Decyzja o zaakceptowaniu wniosku podejmowana jest po jego analizie. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia zostanie potwierdzone oddzielną wiadomością, zawierającą nowy harmonogram płatności.

Jednocześnie, w tych trudnych czasach chcielibyśmy usunąć niektóre z Państwa obaw, zapewniając, że jeśli obecnie macie Państwo wykupioną polisę Life lub Life Komfort, Państwa polisa nie wyklucza zdarzeń wynikających z COVID 19, oczywiście z zastrzeżeniem pozostałych warunków polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w całym okresie finansowania, w tym również w okresie zawieszenia spłaty rat. Składka ubezpieczeniowa będzie naliczana za okres świadczenia ochrony ubezpieczeniowej (z włączeniem okresu zawieszenia spłaty rat) i zostanie doliczona do przyszłych rat.