ZAMKNIJ
ZAMKNIJ WSZYSTKO OTWÓRZ WSZYSTKO

POŻYCZKA

Czy współpożyczkobiorca musi być właścicielem finansowanego pojazdu?

 Tak, współpożyczkobiorca  musi być właścicielem finansowanego pojazdu.

Jakie zabezpieczenia spłaty pożyczki są stosowane przez finansującego?

 W zależności od oceny ryzyka kredytowego finansujący stosuje następujące rodzaje zabezpieczeń:

  • cesja praw z polisy AC (obligatoryjnie)
  • przewłaszczenia pojazdu pod warunkiem zawieszającym,
  • przewłaszczenie częściowe (z wpisem w dowodzie rejestracyjnym)
  • weksel.

Co oznacza określenie oprocentowanie nominalne i rzeczywiste?

Oprocentowanie nominalne jest wartością, która pokazuje oprocentowanie kapitału pożyczki i jest ustalane na bazie stawki trzymiesięcznych pożyczek na polskim rynku międzybankowym – WIBOR 3M powiększonej o marżę Pożyczkodawcy.

Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia wszystkie koszty związane z udzieleniem i spłatą pożyczki, czyli odsetki, które mają być zapłacone, opłata przygotowawcza oraz inne koszty związane z udzieleniem pożyczki. 

Czy mogę wybrać dzień płatności raty?

 Tak, w trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany terminu płatności, ale zawsze w taki sposób, żeby w każdym miesiącu była naliczona rata. Usługa jest płatna zgodnie z Tabelą Opłat.

Czy można wcześniej spłacić pożyczkę i jak wygląda rozliczenie wcześniejszej spłaty pożyczki?

Pożyczkobiorca może w dowolnym momencie spłacić swoje zobowiązania.

W tym celu musi  złożyć dyspozycję (telefonicznie, listownie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Portalu. Usługa jest bezpłatna. Umowa jest rozliczana do dnia spłaty, co oznacza, że pożyczkobiorca musi spłacić cały pozostały kapitał, a odsetki oraz ewentualne serwisy rozliczane są do dnia spłaty (poza polisą komunikacyjną, która musi być spłacona w całości).

Czy samochodem na który jest zaciągnięta pożyczka można wyjeżdżać za granicę?

Tak, można, pożyczkobiorca jest właścicielem pojazdu, więc nie jest konieczne posiadanie specjalnych upoważnień.

Co należy zrobić w sytuacji wystąpienia szkody częściowej lub całkowitej na pojeździe?

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, należy zgłosić ja do firmy Ubezpieczeniowej, Po wystąpieniu Ubezpieczyciela o wydanie zgody na wypłatę odszkodowania wydawana jest stosowna zgoda. Warunkiem otrzymania zgody jest brak zaległości w spłacie rat.

W jaki sposób dokonać cesji umowy?

W celu dokonania wstępnej weryfikacji i przepisania umowy należy wypełnić formularz (dostępne na portalu) i odesłać skan na maila bok@stellantis-finance.com.

Po otrzymaniu formularzy Dział Obsługi Posprzedażnej oceni kondycję finansową firmy i podejmie decyzję w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, nastąpi podpisanie cesji umowy. Po otrzymaniu zgody na cesję formularze i inne dokumenty składane wcześniej w formie elektronicznej powinny zostać wysłane w oryginale pocztą.

Czy można częściowo spłacić pożyczkę?

Klient ma możliwość dokonania redukcji kapitału. Redukcja kapitału może nastąpić poprzez zmniejszenie raty miesięcznej z tym samym okresem spłaty bądź skrócenie okresu finansowania jednocześnie z pozostawieniem wartości raty sprzed redukcji. 

Na jakie okresy mogę zawrzeć umowę pożyczki?

Dostępne okresy finansowania od 6 do 96 miesięcy.